Скрит текст за SEO-то

Viessman Vitomax 200 - RW/RS

 
 

Описание

Котел за отработена топлина за производство на гореща вода и пара

Котлите за отработена топлина изпозват топлината от отработените газове в резултат на горивни процеси или от горещи отработени въздушни потоци в следствие на  индустриални процеси за производство на гореща вода и наситена пара. Въз основа на стопанските и законовите дадености котлите за отработена топлина намират широко приложение в комбинация с газови турбини и когенератори. Но също и при промишлените процеси поради нарастващите енергийни разходи все по-често се използва отработената топлина посредством такива котли. Viessmann предлага този котел за отработена топлина в два различни конструктивни варианта.

  • Котел за отработена топлина (AHK) без допълнителна горелка. Тук се използват изключително отработените газове/ отработените въздушни потоци за производство на гореща вода или наситена пара.
  •  Котел за производство на гореща вода или пара с оползотворяване на отработената топлина. Тук става въпрос за конвенционален котел с горелка с допълнително оползотворяване на отработената топлина. Кога какъв вариант се използва, зависи от специфичните за кондензата условия на използване.


Функция и конструкция

Котлите за отработена топлина на Viessmann не са конструирани на принципа на котел с пламъчна тръба и ход за изгорелите газове. При тях горещият отработен газ се отвежда посредством тръбопроводен сноп, където неговата топлина се предава на намиращата се в котела водна среда.

За разлика от тях при топлообменниците водната среда се движи през тръбопроводния сноп, а отработеният газ в кожуха на топлообменника около тръбите. Топлообменниците/ отработени газове се предпочитат при използване на “по-охладени“ газове за производство на топла вода.

На входящата и изходящата страна на котела за отработена топлина са поставени събирателни кутии за отработените газове, на които се намират ревизионни отвори и са свързани тръбопроводите за отработени газове.
 
За минимализиране на топлинните загуби котелът за отработена топлина е оборудван с топлоизолация  с дебелина 120 mm и ламаринен кожух.

Като всички останали котли Vitomax  котелът е поставен върху фундаментална рамка.« Назад към всички продукти