Скрит текст за SEO-то

Viessmann Vitoplex 100 - LS

 
 

Описание

Парен котел с ниско налягане

Парапроизводителност: 0,26 до 2,2 t/h
Vitoplex 100-LS e компактен триходов котел за производство на пара с ниско налягане с мощности от 0,26 до 2,2 t/h. Котелът е конструиран за работа с 1 bar свръхналягане. При изискване  налягането може да бъде понижено до 0,5 bar. Голям воден обем във връзка с големи отстояния между тръбите за изгорели газове и големи разстояния между вградените елементи в кожуха на котела  се грижат за добра собствена циркулация и надежден пренос на топлината, а с това и за висока сигурност на работа и дълъг живот. 
Напълно водоохладената задна камера за обръщане на посоката и липсата на топлоизолационна керамична замазка обуслвят конструкция с изключително малко натоварване.

Това се оценява изключително положително при колебанията в натоварването в следствие на големия воден обем.  Конструкцията на котела гарантира и избягването на остатъчна влажност в парата дори и при внезапно и голямо изчерпване на пара има постоянно наличие на висококачествена пара. В подкрепа на това е голямата камера за пара и широките изходящи повърхности с интегриран кондензоуловител..

Мощностите на Vitoplex 100-LS покриват изискванията в климатичната и отоплителната техника, в градинското и оранжерийно производство и комуналните предприятия, като напр. перални, при необходимост от ниски парни налягания. Конструкцията също и на този котел се е наложила многократно.

Благодарение на малкото обемно натоварване на горивната камера и във връзка с триходовата конструкция този котел се отличава с ниски емисионни гранични стойности. 

Предимствата в един поглед :

  • Компактна конструкция
  • 1000-кратна и дългогодишна употреба
  • 91% коефициент на ефективност, при използване на икономайзер до 95 %
  • Триходов котел с ниско натоварване на горивната камера
  • Безвредно изгаряне с ниски емисии на вредни вещества 
  • Голяма парна камера и голяма изходяща повърхност за парата
  • Малки топлинни загуби благодарение на топлоизолацията на цялото котелно тяло
  • Фланец за свързване и монтаж на необходимите измервателни регулиращи и предпазни арматури.
  • Доставят се и широка гама съгласувани принадлежности
  • Възможно безпроблемно преустройство за производство на топла вода

« Назад към всички продукти