Скрит текст за SEO-то

Viessmann Vitomax 200 - WS

 
 

Описание

Tип M250, водогреен котел, за градинско и оранжерийно производство, триходов котел

Номинална отоплителна мощност: 2,6 до 11,63 MW

Vitomax 200-WS, триходов котел с ниско натоварване на горивната камера (< 1,0 MW/m³), е разработен специално за градинско и оранжерийно производство. Водогреен котел според TRD 702 за допустима температура в подаващата линия до 110°C, макс. доп. работно свръхналягане 3,0 bar (тип M250).

Предимствата в един поглед:

 • Икономичен в консумацията на енергия – коефициент на ефективност: 94%
 • Триходов котел с ниско натоварване на горивната камера (≤ 1,0 MW/m3) – безвредно изгаряне с ниски емисии на азотен окис.
 • Не е необходим минимален обемен поток гореща вода - широките водни стени и големият воден обем се грижат за добра собствена циркулация и надеждно отвеждане на топлината - опростено хидравлично свъзрзване
 • Не е необходим допълнителен междинен елемент в подаващата линия, връзките, необходими за оборудването за защитна температура до 110 °C принадлежат към котела.
 • Ниско налягане от страна на изгорелите газове благодарение на конвекционните нагревателни повърхности с преоразмерени тръби за изгорелите газове
 • Допълнителният тръбопровод в долния обсег на котела (шунтираща тръба) служи за вътрешна циркулация, а с това за оптимално разпределение на топлината в котела.
 • Висока сигурност на работа и дълъг живот благодарение на широките водни стени и много големия воден обем с добра собствена циркулация и надежден пренос на топлината 
 • Лесно сервизно обслужване благодарение на водоохлаждаемите ходове без топлоизолационна керамична замазка и голяма ревизионна врата - това намалява разходите за поддъжка. 
 • Устойчивият на натоварване капак на горната страна на котела също принадлежи към обхвата на доставката – улеснява монтажа и поддръжката и предпазва топлоизолацията от повреди
 • Малки топлинни загуби благодарение на 100 mm многокомпонентна топлоизолация
 • Командното табло Vitocontrol създава възможност за управление на всички специфични за котела регулиращи и управляващи устройства
 • Разрешение за експлоатация съгласно европейска директива за уреди под налягане 97/23/EО или директива за газовите уреди 90/396/EИО
« Назад към всички продукти