Скрит текст за SEO-то

Viessmann Vitomax 200 - LW

 
 

Описание

Tип M241, водогреен котел до 120°C, триходов котел

Номинална отоплителна мощност: 7,8 до 19,5 MW

Vitomax 200-LW e водогреен котел за допустима температура в подаващата линия до 120 °C, доп. работно свръхналягане 6 и 10 bar, номинална отоплителна мощност:7,8 до 19,5 MW (тип M241).

Предимствата в един поглед:

  • Икономичен в консумацията на енергия – коефициент на ефективност:  92%
  • Триходов котел с ниско натоварване на горивната камера (≤ 1,3 MW/m3) – безвредно изгаряне с ниски емисии на азотен окис.
  • Не е необходим минимален обемен поток гореща вода - широките водни стени и големият воден обем се грижат за добра собствена циркулация и надеждно отвеждане на топлината - опростено хидравлично свъзрзване 
  • Не е необходим допълнителен междинен елемент в подаващата линия, връзките, необходими за оборудването за защитна температура до 110 °C принадлежат към котела.
  • Ниско налягане от страна на изгорелите газове благодарение на конвекционните нагревателни повърхности с преоразмерени тръби за изгорелите газове 
  • Лесно сервизно обслужване благодарение на водоохлаждаемите ходове без топлоизолационна керамична замазка и голяма ревизионна врата.
  • Малки топлинни загуби благодарение на 120 mm многокомпонентна топлоизолация
  • Устойчивият на натоварване  капак на горната страна на котела също принадлежи към обхвата на доставката – улеснява монтажа и поддръжката и предпазва топлоизолацията от повреди
  • Командното табло Vitocontrol създава възможност за управление на всички специфични за котела регулиращи и управляващи устройства
  • Разрешение за експлоатация съгласно европейска директива за уреди под налягане 97/23/EО или директива за газовите уреди 90/396/EИО
« Назад към всички продукти