Скрит текст за SEO-то

Горелки на мазут и отработени масла

 

Описание


Горелки на мазут и отработени масла от Giersch


Giersch GmbH (Германия) е фирма водещ производител на нафтови, газови
и горелки на мазут и отработени масла за отопление, генериране
на топъл въздух, индустриални приложения за парогенератори пещи и други,
както и за най-модерните газови и нафтови котли.

Горелките на Giersch са познати в цял свят с изключителното удобство
за монтаж и поддръжка. Всички компоненти са модулни и лесно
достъпни. Някой от разработените системи на Giersch за двоен
въздушен контрол (Dual–Air–Control System), с енергоспестяващата
апаратура и с електронното регулиране на нафтовия подгревател се постига
максимално висок коефициент на полезно действие (КПД).
Експлоатационната сигурност и безупречното функциониране се гарантират
от строгия контрол на качеството и от организацията на производство
според стандарт ISO 9000.

Горелка за отработено масло на GIERSCH G.m.b.h се предлага в диапазон от 30 до 200kW

« Назад към всички продукти