Скрит текст за SEO-то

Viessmann Vitoligno 100 - S

 
 

Описание


Пиролизни котли за цепени дърва

25 до 80 kW

Vitoligno 100-S е особено атрактивен в ценово отношение пиролизен котел за цепени дърва, с номинална мощност от 25 до 80 kW.

Голямата камера за зареждане с дърва гарантира дълга продължителност на горенето и съответно дълги интервали между зарежданията. Благодарение на широката врата на камерата за дървата, от фронталната страна на котела, зареждането е лесно и удобно.

Чрез изсмукване на кислорода от камерата дървата само тлеят. Отделящите се при горенето газове се отвеждат в горивната камера от силициев карбид и там чрез вкарване на вторичен въздух с висока температура изгарят чисто и пълноценно.

Добро оползотворяване на горивата

Пиролизната техника позволява високи коефициенти на ефективност при ниски стойности на отделените емисии. Големи, последователно свързани топлообменни повърхности в комбинация с вентилатора за отработените газове поддържат температурите на отделените газове ниски и допринасят за добро ополозтворяване на горивото.

 

Предимствата в един поглед:

  • Атрактивен в ценово отношение пиролизен котел, номинална мощност: 25 до 80 kW
  • Стоманен котел за нацепени дърва с дължина до 50 см
  • Добро оползотворяване на горивото чрез висок коефициент на ефективност и ниски температури на отработените газове
  • Високоефективно пиролизно горене, гарантирано от мощен вентиратор и горивна камера от силициев карбид
  • Ръчно регулируеми клапи за първичен и вторичен въздушен поток
  • Лесно обслужване от фронталната страна на котела и бързо инсталиране
  • Дълга продължителност на горене благодарение на голямата камера за зареждане с дърва
  • Комфортно зареждане благодарение на широката врата на камерата за дървата
  • Лесно почистване на топлообменниците през отвора за почистване« Назад към всички продукти