Скрит текст за SEO-то

Viessmann Vitomax 200 - HW

 
 

Описание

Tип M238, водогреен котел високо налягане за централни отоплителни мрежи и промишлеността

Горивна мощност: 4,0 до 16,2 MW

Vitomax 200-HW  e водогреен котел високо налягане на нафта и газ за допустими температури в подаващата линия над 120°C, допустимо работно налягане 6 до 25 bar – типичен котел за използване в централни отоплителни мрежи и в промишлените предприятия.

Предимствата в един поглед:

 • Висока сигурност на работа и дълъг живот благодарение на широките водни стени и големите разстояния между тръбите за изгорели газове. Отстоянията между тръбите за изгорели газове превишават минималните изисквания на изискуемите актуални (национални) директиви. Освен това големите водни обеми се грижат за добрата собствена циркулация и за надеждния пренос на топлината във всички режими на работа.
 • Триходов котел за безвредно изгаряне с ниски емисии на азотен окис.
 • Икономичен в консумацията на енергия – коефициент на ефективност на икономайзера до 92%. Значително повишаване на коефициента на ефективност на котела до обсега за оползотворяване на топлината от горенето посредством допълнително включване на топлообменник отработени газове /вода.
 • Mалки топлинни загуби  благодарение на многокомпонентната топлоизолация с дебелина 120 mm и топлоизолираната кутия за събиране на отработени газове.
 • Разрешение за експлоатация съгласно европейска директива 97/23/EО или специфичните за всяка страна предписания.
 • Ниско съпротивление от страна на изгорелите газове благодарение на конвекционалните нагревателни повърхности с преоразмерени тръби за изгорелите газове.
 • Лесна сервизна поддръжка благодарение на водоохлаждаемите ходове без керамична топлоизолационна замазка - големи ревизионни врати. 
 • Подвижна количка за горелката за котли до 2500 kW, доставя се като принадлежност, улеснява дейностите по подръжката и опростява настройката на горелката.
 • Устойчивият на натоварване капак  на горната страна на котела принадлежи към обхвата на доставката - улеснява монтажа и поддръжката и предпазва топлоизолацията от повреди.
 • Междинен елемент на страната на подаващата линия за монтаж на измервателна, регулираща и предпазна арматура, принадлежащ към обхвата на доставката.
 • Командното табло Vitocontrol създава възможност за управление на всички специфични за котела регулиращи и контролни съоръжения. Освен това благодарение на специфични компоненти с възможност за контрол може да се гарантира напълно автоматичен режим на работа на котела без наблюдение в рамките на 24 или 72 часа съгласно специфичните за страната предписания.
« Назад към всички продукти