Скрит текст за SEO-то

Viessmann Vitomax 300 - LT

 
 

Описание

Тип M343, нискотемпературен котел, триходов котел

Номинална отоплителна мощност: 1,8 до 5,9 MW

Vitomax 300-LT  e нискотемпертурен нафтов/газов котел за допустима температура в подаващата линия до 120°C, за режим на работа с плавно понижаваща се температура на котелната вода, доп. работно свръхналягане 6 bar, – тип M343. Номинална отоплителна мощност:  1,86 до 5,9 MW.


Vitomax 300-LT  е еталон в този мощностен обсег - нискотемпературен триходов котел с многослойни конвекционални нагревателни повърхности от тръби-Duplex и ниско натоварване на горивната камера. Високият  коефициент на ефективност и ниските емисии на вредни вещества  както и лесната поддръжка са отличителни белези на този котел.

Предимствата в един поглед:

 • Висока сигурност на работа и дълъг живот благодарение на многослйните нагревателни повърхности от тръби-Duplex.
 • Икономичен в консумацията на енергия благодарение на плавно понижаващата се температура на котелната вода.  Номинален коефициент на полезно действие: 96 % (Hi). Покачване на коефициента на полезно действие до 10 % благодарение на оползотворяване на топлината от горенето с топлообменник отработени газове/ вода от неръждаема стомана Vitotrans 300.
 • Ниска минимална температура на връщащата линия 38 °C при работа на нафта и 45 °C при работа на газ.
 • Не е необходим минимален обемен поток гореща вода - широките водни стени и големият воден обем се грижат за добрата собствена циркулация и надеждното отвеждане на топлината - лесно хидравлично свързване.
 • Не е необходим междинен елемент в подаващата линия, връзките, необходими за оборудване на защитна температура до 110 °C, принадлежат към котела 
 • Ниско съпротивление на страната на изгорелите газове благодарение на конвекционалните нагревателни повърхности с преоразмерени тръби за изгорелите газове.
 • Ниски топлинни загуби благодарение на многокомпонентната топлоизолация с дебелина 120 mm  - водоохлаждаема предна и задна камера за обръщане на посоката.
 • Триходов котел с ниско натоварване на горивната камера (≤ 1,2 MW/m3) – безвредно изгаряне с ниски емисии на азотен окис
 • Лесно сервизно обслужване благодарение на голямата ревизионна врата.
 • Устойчив на натоварвания капак на горната страна на котела принадлежи към обхвата на доставката - улеснява монтажа и поддръжката
 • Икономичен и надежден режим на работа на отоплителната инсталация благодарение на комуникативната, дигитална система за управление Vitotronic. Стандартен LON-BUS  създава възможност за свързване към системата за управление на битовата техника в сградата.
 • Разрешение за експлоатация съгласно европейска директива за уреди под налягане 97/23/EО или директива за газовите уреди 90/396/EИО
« Назад към всички продукти