Скрит текст за SEO-то

Viessmann Vitomax 100 - LW

 
 

Описание

Tип M148, водогреен котел до 110°C, котел с 3-ходова реверсивна горивна камера

Номинална отоплителна мощност: 2,3 до 6 MW

Vitomax 100-LW e водогреен котел за допустима температура в подаващата линия до 110 °C, за режим на работа с константна температура на котелната вода, доп. работно свръхналягане 6, 10 bar, номинална отоплителна мощност:2,3 до 6  MW (тип M148).

Предимствата в един поглед:

 • Икономичен в консумацията на енергия – коефициент на ефективност: 91,5%
 • Реверсивна горивна камера с ниско натоварване (≤ 1,2 MW/m3)
  – безвредно изгаряне с ниски емисии на азотен окис.
 • Не е необходим минимален обемен поток гореща вода - широките водни стени и големият воден обем се грижат за добра собствена циркулация и надеждно  отвеждане на топлината - опростено хидравлично свързване 
 • Не е необходим допълнителен междинен елемент в подаващата линия, връзките, необходими за оборудването за защитна температура до 110 °C принадлежат към котела.
 • Ниско налягане от страна на изгорелите газове благодарение на конвекционните нагревателни повърхности с преоразмерени тръби за изгорелите газове
 • Лесно сервизно обслужване благодарение на водоохлаждаемите ходове без топлоизолационна керамична замазка и голяма ревизионна врата.
 • Малки топлинни загуби благодарение на 110 mm многокомпонентна топлоизолация 
 • Устойчивият на натоварване капак на горната страна на котела също принадлежи към обхвата на доставката – улеснява монтажа и поддръжката и предпазва топлоизолацията от повреди 
 • Командното табло Vitocontrol създава възможност за управление на всички специфични за котела регулиращи и управляващи устройства
 • Разрешение за експлоатация съгласно европейска директива за уреди под налягане 97/23/EО или директива за газовите уреди 90/396/EИО
« Назад към всички продукти