Скрит текст за SEO-то

Viessmann Vitomax 100 - LW

 

Описание

Tип M155, водогреен котел до 120°C, котел с реверсивна горивна камера

Номинална отоплителна мощност: 0,65 до 2 MW

Vitomax 100-LW e водогреен котел за допустима температура в подаващата линия до  120 °C, за режим на работа с константна температура на котелната вода, доп. работно свръхналягане 8 bar, номинална отоплителна мощност:0,65 до 2 MW (тип M155).

Предимствата в един поглед:

 • Икономичен в консумацията на енергия – коефициент на ефективност: 91,5%
 • Реверсивна горивна камера  с ниско натоварване (≤ 1,2 MW/m3)
  – безвредно изгаряне с ниски емисии на азотен окис.
 • не е необходим минимален обемен поток гореща вода - широките водни стени и големият воден обем се грижат за добра собствена циркулация и надеждно отвеждане на топлината - опростено хидравлично свъзрзване
 •  не е необходим допълнителен междинен елемент в подаващата линия, връзките, необходими за оборудването за защитна температура до 110 °C принадлежат към котела.
 • Ниско налягане от страна на изгорелите газове благодарение на конвекционните нагревателни повърхности с преоразмерени тръби за изгорелите газове
 • Лесно сервизно обслужване благодарение на водоохлаждаемите ходове без топлоизолационна керамична замазка и голяма ревизионна врата.
 • Малки топлинни загуби благодарение на 110 mm многокомпонентна топлоизолация
 • Товароустойчивият  капак на горната страна на котела също принадлежи към обхвата на доставката – улеснява монтажа и поддръжката и предпазва топлоизолацията от повреди
 • Командното табло  Vitocontrol  създава възможност за управление на всички специфични за котела регулиращи и управляващи устройства
 • Разрешение за експлоатация съгласно европейска директива за уреди под налягане 97/23/EО или директива за газовите уреди 90/396/EИО
« Назад към всички продукти